BGYS-Bilgi Guvenligi Yonetim Sistemi Kurulumu

 
BGYS Kurulumu 3 Aşama ve 10 ADIM'dan oluşmaktadır. 

1. Aşama     : BGYS Kapsama Dökümanı ile BGYS Politika Dökümanının oluşturulması

ADIM-01: BGYS Kapsam ve Sınırlarının Belirlenmesi - BGYS Kapsama Dökümanının oluşturulması
ADIM-02: BGYS Politikasının Tanımlanması - BGYS Politika Dökümanının oluşturulması

2. Aşama    : BGYS Risk ve Varlık Haritasının çıkarılarak; Risk Değerlendirme ve akabinde Risk İşleme Sonuç
                      Raporlarının hazırlanması, Risk Önleme Standartlarının Oluşturulması 

ADIM-03: BGYS Risk Değerlendirme Yaklaşımının Belirlenmesi
ADIM-04: BGYS Risklerin Belirlenmesi - BGYS Risk ve Varlık Envanteri Listesinin oluşturulması
ADIM-05: BGYS Risklerin Analizi ve Derecelendirilmesi - BGYS Risk Değrl.Sonuç Raporunun oluşturulması 
ADIM-06: BGYS Risklerin İşleme Sürecine Başlanması  - BGYS Risk İşleme Sonuç Raporunun oluşturulması
ADIM-07: BGYS Uyg.Kontroller ve Kontrol Hedeflerinin Seçilmesi - Risk Önleme Standartlarının oluşturulması

3. Aşama      : Artık Risk Onay Kaydının ve Uygulanabilirlik Bildirgesinin hazırlanması

ADIM-08: BGYS Artık Riskler için Yönetim Onayının Alınması - BGYS Artık Risk Onay Kaydı Oluşturulması
ADIM-09: BGYS Uygulaması için Yönetim'den Yetki Onayının Alınması  
ADIM-10: BGYS Uygulanabilirlik Bildirgesinin Hazırlanması - BGYS Uygulanabilirlik Dökümanının oluşturulması