BGYS-Bilgi Guvenligi Yonetim Sistemi Bilgi Guvenligi Bilinclendirme Politikası

 Görev ve Sorumlulukar 
. Üst Yönetim 
. Bilgi Güvenliği Yöneticisi  
. Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Süreci Yöneticisi 
. Bölüm Yöneticileri
. Kullanıcılar
Sürecin Oluşturulması 
Planlama ve Tasarlama 
. Sürecin Yapılandırılması
. İhtiyaç Analizi Yapılması ve Değerlendirilmesi
. Bilinçlendirme Strateji ve Planının Geliştirilmesi
. Önceliklerin Belirlenmesi
. İçeriklerin Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
. Bilinçlendirme Programının Finansmanı  
Bilinçlendirme ve Eğitim Materyali Geliştirme
. Bilinçlendirme Materyallerinin Geliştirilmesi 
. Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi
Bilinçlendirme ve Eğitim Sürecinin Uygulanması