BGYS-Bilgi Guvenligi Yonetim Sistemi ISYS Is Surekliligi Yonetim Sistemi

 Tanımlar 
. Maksimum Kabul Edilebilir Kesinti Süresi (Maximum Tolerable Period of Disruption-MTPoD) 
. Kabul Edilebilir Kesinti Süresi (Recovery Point Objective-RPO)   
. Kabul Edilebilir Veri Kaybı (Recovery Time Objective-RTO)
. İş Etki Analizi (Business Impact Analysis-BIA)
İş Sürekliliğinin Önemi 
Gerek Yasal Yükümlülükler gerekse hizmet kesintisi nedeni ile ticari açıdan uğranan zararların minimuma indirmek amaçlı olarak İş Sürekliliği çalışmaları ile yasal yükümlülükleri yerine getirmek, hizmet kesintilerini engellemek, ticari işletmeler için pazar payı kayıplarını engellemek hedeflenebilir.  
İş Sürekliliğinde Hatalı Yaklaşımlar 
. İş Sürekliliğinin Bir Ürün, Teknoloji veya Servis olarak görülmesi
. İş Sürekliliğinin Başlangıcı ve Sonu Belli olan bir proje olarak düşünülmesi
. Sadece Dökümantasyondan İbaret Olduğu varsayımı
. İş Sürekliliğinin sadece BT bölümünü sorumluluğunda olduğunun düşünülmesi
İş Sürekliliğinde Başarı Faktörleri 
. Üst Yönetim Desteği
. Stratejik İş Planının Parçası Olma
. İş Sürekliliği Koordinasyonu 
. İş Etki Analizi
. Yeterli Bütçe Ayrılması
. Bilgi Teknolojileri Altyapısı
. Dökümantasyon
. Periyodik Tatbikatlar
. Eğitim ve Bilinçlendirme
. Plan Bakım ve Güncelleme
ISYS İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurulumu  
Proje Başlangıcı
. Proje Grubunun Oluşturulması
. Üst Yönetimin Bilinçlendirilmesi
. Proje Planının Hazırlanması
İş Etki ve Risk Analizi
. İş Etki Analizi
. Risk Analizi
ISYS İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kurulumu 
. İş Sürekliliği Organizasyonunun Oluşturulması
. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Dökümantasyonun Hazırlanması
ISYS İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi 
. İş Sürekliliği Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri 
. İş Sürekliliği Tatbikat İşlemleri